لیست مقالات منتخب همایش را در این قسمت ببینید

94 8 28 OPTIC 4

انجمن علمي آموزشي معلمان شهر تهران همايش يكروزه اي با عنوان:
"ارتقاي كيفيت اموزش با رويكرد كتاب هاي درسي "
برگزار مي كند.
محورهاي همايش:

١- الگوهاي پايه براي تاليف كتاب هاي اموزشي ( درسي، كمك درسي و ...
٢- بررسي ميزان مطابقت كتاب هاي درسي با سند برنامه درسي ملي
٣- سهم كتابهاي درسي بر ارتقائ كيفيت اموزشي
٤- تاثير كتاب هاي كمك اموزشي بر كيفيت اموزشي
٥- نقش بخش هاي خصوصي بر كيفيت اموزش
٦- ميزان همپوشاني سطح علمي اموزش علوم در دوره متوسطه (٢) با سال اول دانشگاه

تاريخ ارسال مقالات ٩٦/٩/٩/الي ٩٦/١٠/١7

مهلت ارسال مقاله تا 17 دی ماه تمدید شد.

الگوی نمونه مقالات را از این قسمت دانلود بفرمایید

تاريخ برگزاري همايش :
٩٦/١٠/٢٠ روز چهارشنبه
از ساعت ٩ صبح الي ١٦

مکان همایش : تهران - ایرانشهر شمالی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - طبقه 8- سالن جلسات

مقالات خود را از طریق بخش ثبت نام بارگذاری بفرمایید.

هزینه ثبت نام همایش :

هزینه ثبت نام فردی : 40 هزار تومان

هزینه 5 تا 10 نفر گروهی : 30 هزار تومان

حتما ثبت نام گروهی را بعد واریز با خانم عصمتی ریاست محترم انجمن09126057904 هماهنگ بفرمایید:

(بانک تجارت -شعبه دانشگاه تهران - کد شعبه 186- شماره حساب : 304557656 به نام انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران مربوط به کنفرانس کتب درسی )

هزینه ثبت نام 10 نفر به بالا : 25 هزار تومان 

 دعوتنامه مجمع عمومی و انتخابات سومین دوره ی شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی  معلمان فیزیک شهر تهران

با توجه به برگزاری انتخابات مجمع عمومی در صورتی که در مجمع عمومی و انتخابات نمی توانید شرکت کنید و قصد دارید به صورت وکالتی به یکی از نفرات دوره ی بعدی شورای اجرایی انجمن رای بدهید فرم انتخاباتی خود را از این قسمت دانلود کرده و در روز همایش به بازرس انجمن خانم شاهسواری ارایه دهید.  

فرم وکالت در انتخابات 

naghsheh 

مکان همایش : تهران - ایرانشهر شمالی - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - طبقه 8- سالن جلسات