همایش ملی ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد مهارت های زندگی

مرحله اول: ثبت مشخصات عمومی تکمیل این پرسشنامه بعد از واریز مبلغ ثبت نام به منزله ثبت نام برای شرکت در همایش است. پس از کامل کردن این پرسشنامه، نامه نتیجه پذیرش شما در نشانی پست الکترونیکی‌تان فرستاده خواهد شد . مکاتبات بعدی شامل اصلاحیه‌های احتمالی با ارائه دهنده مقاله و مسئول مقاله که در هنگام ارسال مقاله وی را از میان مؤلفین مشخص می‌کنید انجام خواهد شد. در نوشتن ایمیل صحیح دقت کنید : - ایمیل ها با www شروع نمی شوند. - ایمیل ها به صورت YAHOO.INFO یا GOOGLE.IR نیستند. - ایمیل صحیح به صورت INFO@TAPT.IR نیستند. حتما حروف کوچک به کار ببرید. پس از واریز مبلغ ثبت نام امکان ارسال مقاله از طریق نشانی ایمیل تان فراهم می شود. در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید از طریق سایت مقاله بفرستید از ایمیل info@tapt.ir استفاده کنید. مقاله ها باید فقط از طریق ارائه دهنده مقاله ارسال شوند. ارائه دهنده مقاله کسی است که در همایش شرکت خواهد کرد و مقاله خود (و همکارانش) را ارئه خواهد داد. تنها پرسشنامه‌هایی بررسی می‌شوند که به زبان فارسی پر شده باشند.
  • تکمیل این فرم ثبت نام و پرداخت هزینه مربوط به ثبت نام یک نفر است که یا نویسنده اول یا ارائه دهنده مقاله خواهد بود.
  • در صورتی که دیگر مقاله دهندگان بخواهند در همایش شرکت کنند باید به صورت جداگانه ثبت نام نمایند.
  • برای شرکت کنندگانی که تمایل به ارائه مقاله در همایش را دارند صرفاً پرداخت اینترنتی مقدور است.
  • برای دریافت نمونه مقاله اینجا کلیلک کنید
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا کد ملی خود را وارد کنید
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا رشته خود را انتخاب کنید
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
لطفا یک از موارد لیست را انتخاب کیند
لطفا کد پرسنلی خود را وارد کنید
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
لطفا سمت خود در سازمان را وارد کنید
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
لطفا یکی از موارد لیست را انتخاب کنید
لطفا شغل خود را وارد کنید
لطفا محل کار و یا تحصیل خود را وارد کنید
لطفا استان مورد نظر را وارد کنید
لطفا آدرس خود را وارد کنید
لطفا کد تلفن را وارد کنید
لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید
لطفا فکس خود را وارد کنید
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
لطفا آدزس پست الکترونیک خود را وارد کنید
Invalid Input
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد امنیتی
تصویر ناخوانا می باشد؟ لطفا تصویر را به صورت صحیح وارد نمایید